Analiza zemlje

ŽELITE IZVEDETI VEČ O VAŠI ZEMLJI?

PODROBNA ANALIZA ZEMLJE, KI PRIKAŽE KAR 24 PARAMETROV

Sistem za analizo tal laboratorija Ecorecycling je edinstveni v Evropi. Prikaže kar 24 parametrov. Analiza je primerna za raznorazne panoge: sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, domači vrt …

Analiza prikaže:

  • glavne elemente
  • mikroelemente
  • moteče elemente
  • biloško aktivnost
  • pH

Posebnost te obširne analize je v tem, da prikaže dostopnost štirih glavnih elementov rastlinam. Analiza prikaže, katere hranilne snovi v tleh so rastlinam na razpolago, katere so nakopičene kot rezerva ter katere snovi so vezane in trenutno rastlinam nedostopne.

Laboratorij Ecorecycling ima več kot 30-letne izkušnje z interpretacijo analiz. Rezultati prikažejo, ali so določene snovi v tleh v presežku, v pomanjkanju, ozriroma ali je stanje primerno. Celostni sistem analize se orientira predvsem po potrebah v praksi in želi pomagati producentu pravilno in efektivno nahraniti tla. Na podlagi izvidov analize je izdelan gnojilni načrt za 5 let.

Analiza ustreza zahtevam ukrepa KOPOP:

  • Analiza je izdelana za osnovne parametre: P, K, pH in organsko snov
  • Na rezultatu analize je viden GERK, za katero je izdelana, kdo jo je izdelal ter datum izdelave
  • Na podlagi analize je izdelan gnojilni načrt za naslednjih 5 let 

Spoznajte Vašo zemljo.